Giáo dục sức khỏe
Người dân mừng vì giá dịch vụ y tế giảm
Diễn tập đáp ứng khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng
Tập huấn phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Mục tiêu về y tế đạt kết quả cao
Hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Giám đốc
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
TT Sức khỏe
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
Quản trị Website
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
YM:timnoiem_mottraitim