Giáo dục sức khỏe
THÔNG BÁO: V/v Dừng hoạt động trang điện tử "Sức khỏe Quảng Ninh" chuyển sang địa chỉ mới quangninhcdc.vn
Hội thảo hỗ trợ tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Quảng Ninh
Hội thảo triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ trưởng Y tế về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tê
Người dân mừng vì giá dịch vụ y tế giảm
Diễn tập đáp ứng khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Giám đốc
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
TT Sức khỏe
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
Quản trị Website
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
YM:timnoiem_mottraitim