Giáo dục sức khỏe
Tập huấn dược lâm sàng năm 2017 cho các dược sĩ, bác sĩ
Nhiều chỉ tiêu về y tế của Quảng Ninh vượt so với Nghị quyết T.Ư 6 (khoá XII)
Y tế Quảng Ninh: Tăng cường quản lý sức khỏe toàn dân qua hồ sơ điện tử
Ngoại khóa tuyên truyền mất cân bằng giới tính và bình đẳng giới
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả giám sát các dự án y tế
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Giám đốc
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
TT Sức khỏe
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
Quản trị Website
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: [email protected]
YM:timnoiem_mottraitim