Giáo dục sức khỏe
Sở Y tế tham gia Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017 tại cụm thi số 1
Chuẩn bị tổ chức "Hội nghị Quốc tế về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục" tại Quảng Ninh
TP Hạ Long: Không để sốt xuất huyết lan rộng
Y tế Quảng Ninh: Kiểm tra công tác chủ động phòng, chống sốt xuất huyết
Kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại thành phố Móng Cái
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Giám đốc
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: t4gquangninh@gmail.com
TT Sức khỏe
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: t4gquangninh@gmail.com
Quản trị Website
ĐT: (+84) 033.3621819
Email: t4gquangninh@gmail.com
YM:timnoiem_mottraitim