Trang chủ    Giới thiệu    Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của website trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Quảng Ninh
Tin đưa ngày: 01/07/2013  

Căn cứ quyết định số: 1668/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ninh; Căn cứ Quyết định số 911/1999/QĐ - BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Truyền thông GDSK thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­­ương và Quyết định số 337/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Sở Y tế Quảng Ninh Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Ninh”. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Trung tâm Truyền thông GDSK Quảng Ninh như sau:

 1. Chức năng:

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng truyền thông – giáo dục sức khoẻ trên địa bàn; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

       2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông – giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của tỉnh, để xây dựng kế hoạch Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

-  Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông – giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

- Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ.

-  Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về truyền thông – giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về truyền thông – giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông – giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Giám đốc Sở Y tế giao.

      3. Mối quan hệ công tác:

- Trung tâm TT-GDSK chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế
- Trung tâm TT-GDSK chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Tuyên truyền - Bảo vệ sức khoẻ - Bộ Y tế.
- Trung tâm TT-GDSK có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế
- Trung tâm TT-GDSK có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan của địa phương để thực hiện tốt công tác truyền thông-giáo dục sức khoẻ.
- Trung tâm TT-GDSK quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực truyền thông-giáo dục sức khoẻ đối với các cơ sở y tế của địa phương.
3101 lượt xem
Giáo dục sức khỏe
Chương trình khám, tư vấn, điều trị các bệnh lý tim - mạch và lồng ngực cho nhân dân
Triển khai phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
Đình chỉ lưu hành thuốc Berberin BM vì không đạt chất lượng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Cần đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở
Quảng Ninh: Gắp dị vật bít gần hết phế quản bệnh nhân
Điểm báo ngày 27/4/2016
Sản phẩm truyền hình
Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết  Download sản phẩm truyền hình tại đây!
Thông điệp phòng, chống bệnh dại  Download sản phẩm truyền hình tại đây!
Hổ trợ trực tuyến

 
ĐT: (+84) 02033.629272
Email: cdc.dungqn@gmail.com  
TT Sức khỏe
ĐT: (+84) 02033.656907
Email: [email protected]
Quản trị Website
ĐT: (+84) 02033.629272
Email: cdc.dungqn@gmail.com 
YM:timnoiem_mottraitim